Ամսաթիվ

Start

End   

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

6 days / 5 nights

ԳԻՆԸ

270 400

ՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

12

Տուրի ծրագիրը

Ինչ է նարառում տուրի ծրագիրը

Գնացուցակ

Մեր Ստանդարտ առաջարկը կարող է փոփոխվել Ձերց անկություններին համապատասխան

Մասնակիցների քանակը: