183 900

2 անձ 7 օր 6 գիշեր

145 900

4-6 Մայիս 2018. 2 անձ

187 700

2 անձ 3 օր 2 գիշեր